ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίων με σκοπό την ομαλή λειτουργία τους και την ελαχιστοποίηση των πάσης φύσης λαθών.
  • Συμβουλές για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Φορολογική και Εμπορική νομοθεσία.
  • Διενέργεια προληπτικών φορολογικών ελέγχων.
  • Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων όλων των κατηγοριών.
  • Συμβουλές για την νομική μορφή κα την λογιστική οργάνωση των υπό ίδρυση επιχειρήσεων.
  • Συμβουλές για αναπτυξιακούς νόμους, συγχωνεύσεις - μετατροπές εταιρειών.
  • Eποπτεία και οργάνωση τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου.

Επικοινωνία

ΚΑΝΤΑΣ Α.Ε
Παύλου Μελά 20
Σέρρες, 62123
Ελλάδα

τηλ: (0030)2321099580-9
fax: (0030)2321063654

 

Best viewed with Google Chrome or Internet Explorer

Designed by Kantas s.a.