Λογιστική Υποστήριξη

  •       Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίων για την ομαλή και αποτελεσματική τους λειτουργία

  •       Τήρηση  λογιστικών βιβλίων.
  •       Προετοιμασία  τελικών και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων( απλές και ενοποιημένες).
  •       Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
  •       Σχεδιασμός και παρακολούθηση   συστημάτων προϋπολογισμού και κοστολόγησης.
 
   

Επικοινωνία

ΚΑΝΤΑΣ Α.Ε
Παύλου Μελά 20
Σέρρες, 62123
Ελλάδα

τηλ: (0030)2321099580-9
fax: (0030)2321063654

 

Best viewed with Google Chrome or Internet Explorer

Designed by Kantas s.a.