Υπηρεσίες σε Επιχειρήσεις

  •   Επιλογή της πιο συμφέρουσας  από φορολογική άποψη μορφής εταιρείας  

  • Φορολογικός σχεδιασμός- συμβουλές σε φορολογικά θέματα.

  • Αξιοποίηση όλων  των φορολογικών ελαφρύνσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

  • Διεκπεραίωση  για λογαριασμό σας  των  υποθέσεων σας με την εφορία.

  • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι με σκοπό τον προσδιορισμό της φορολογικής θέσης και τον  προσδιορισμό ενδεχομένων κινδύνων.

  • Γραπτή αναφορά του ελέγχου.

  • Συμπλήρωση κάθε τύπου φορολογικής δήλωσης.

Επικοινωνία

ΚΑΝΤΑΣ Α.Ε
Παύλου Μελά 20
Σέρρες, 62123
Ελλάδα

τηλ: (0030)2321099580-9
fax: (0030)2321063654

 

Best viewed with Google Chrome or Internet Explorer

Designed by Kantas s.a.