Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

 • Αναγγελίες πρόσληψης.
 • Γνωστοποίηση όρων Ατομικής Σύμβασης Εργαζομένου.
 • Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης Εργαζομένου - Καταγγελίες Συμβάσεων Εργασίας.
 • Πίνακες Ωρών Εργασίας Προσωπικού.
 • Υπολογισμός & Έκδοση Μισθοδοσίας (Μισθοδοτικές Καταστάσεις,Αναλυτικές Αποδείξεις , custom made καταστάσεις κλπ.).
 • Έκδοση & Αποστολή Α.Π.Δ. - Βεβαιώσεις εργοδότη.
 • Παρακολούθηση όλων των κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
 •  Παρακολούθηση όλων των αλλαγών της Εργατικής & Φορολογικής Νομοθεσίας.
 •  Συμβουλές για την πρόσληψη προσωπικού και την ορθή διαχείριση του.

     Υπηρεσίες μέσω Web

 • Διαχείριση καταστάσεων μισθοδοσίας, εκκαθαριστικών σημειωμάτων, καταστάσεων εισαγωγής ,κ.τ.λ.

 • Δυνατότητα Online διαχείρισης στοιχείων εργαζομένων, αδειών και παραγωγής αναφορών.

 

Επικοινωνία

ΚΑΝΤΑΣ Α.Ε
Παύλου Μελά 20
Σέρρες, 62123
Ελλάδα

τηλ: (0030)2321099580-9
fax: (0030)2321063654

 

Best viewed with Google Chrome or Internet Explorer

Designed by Kantas s.a.