Πίνακες Κατώτατων Ορίων Μισθών Ημερομίσθιων Ωρομισθίων & Πίνακες Επιδότησης Εργατικής Εισφοράς

2015-03-12 10:13

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΠΟ 14/02/2012

 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατηγορία εργαζομένων & χρόνια υπηρεσίας

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Από 14/2/2012

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

1. Χωρίς προϋπηρεσία

26,18 €

28,80 €

2. Με 1 τριετία

27,49 €

30,11 €

3. Με 2 τριετίες

28,80 €

31,42 €

4. Με 3 τριετίες

30,11 €

32,73 €

5. Με 4 τριετίες

31,42 €

34,04 €

6. Με 5 τριετίες

32,73 €

35,35 €

7. Με 6 τριετίες

34,03 €

36,65 €

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατηγορία εργαζομένων & χρόνια υπηρεσίας

ΜΙΣΘΟΣ Από 14/2/2012

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

1. Χωρίς προϋπηρεσία

586,08 €

644,69 €

2. Με 1 τριετία

644,69 €

703,30 €

3. Με 2 τριετίες

703,30 €

761,91 €

4. Με 3 τριετίες

761,90 €

820,51 €

 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατηγορία εργαζομένων & χρόνια υπηρεσίας

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Από 14/2/2012

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

1. Χωρίς προϋπηρεσία

22,83 €

25,11 €

2. Με 1 τριετία

23,97 €

26,25 €

3. Με 2 τριετίες

25,11 €

27,39 €

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατηγορία εργαζομένων & χρόνια υπηρεσίας

ΜΙΣΘΟΙ Από 14/2/2012

ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
1. Χωρίς προϋπηρεσία 510,95 € 562,05 €
2. Με 1 τριετία 562,05 € 613,15 €

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 01/03/2012

 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΑΓΑΜΟΙ Από 01/03/2012

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε

0-3

26,18 €

6,67%

1,75 €

3-6

27,49 €

1,75 €

6-9

28,80 €

»

9-12

30,11 €

»

12-15

31,42 €

»

15-18

32,73 €

»

18 - ΑΝΩ

34,03 €

»

 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΕΓΓΑΜΟΙ Από 01/03/2012

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΑ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε

0-3

28,80 €

6,67%

1,75 €

3-6

30,11 €

»

6-9

31,42 €

»

9-12

32,73 €

»

12-15

34,04 €

»

15-18

35,35 €

»

18 - ΑΝΩ

36,65 €

»

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΑΓΑΜΟΙ Από 01/03/2012

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε

0-3

586,08 €

 

39,09 €

3-6

644,69 €

6,67%

»

6-9

703,30 €

 

»

9-ΑΝΩ

761,90 €

 

»

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΕΓΓΑΜΟΙ Από 01/03/2012

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε

0-3

644,69 €

 

39,09 €

3-6

703,30 €

6,67%

»

6-9

761,91 €

 

»

-ΑΝΩ

820,51 €

 

»

 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ ΑΓΑΜΟΙ Από 01/03/2012

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε

0-3

22,83 €

6,67%

1,52 €

3-6

23,97 €

»

6& ΑΝΩ

25,11 €

»

 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ ΕΓΓΑΜΟΙ Από 01/03/2012

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε

0-3

25,11 €

 

1,52 €

3-6

26,25 €

 

»

6& ΑΝΩ

27,39 €

6,67%

»

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ ΑΓΑΜΟΙ Από 01/03/2012

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΑ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε

0-3

510,95 €

 

34,08 €

3& ΑΝΩ

562,05 €

6,67%

34,08 €

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ ΕΓΓΑΜΟΙ Από 01/03/2012

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε

0-3

562,05 €

 

34,08 €

3& ΑΝΩ

613,15 €

6,67%

34,08 €

 

Πίσω

Επικοινωνία

ΚΑΝΤΑΣ Α.Ε
Παύλου Μελά 20
Σέρρες, 62123
Ελλάδα

τηλ: (0030)2321099580-9
fax: (0030)2321063654

 

Best viewed with Google Chrome or Internet Explorer

Designed by Kantas s.a.