Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ " ΚΑΝΤΑΣ Α.Ε."

 • Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών από το 1953.

 • Είναι πρωτοπόρα στην αποτελεσματική αξιοποίηση της πληροφορικής  (από το 1976).

 • Το ανθρώπινο δυναμικό της , αποτελείται από πιστοποιημένους λογιστές-ελεγκτές, πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ,oι περισσότεροι με επαγγελματική εμπειρία άνω των δεκαπέντε ετών.

 • Πελάτες της είναι μερικές από τις πιο αξιόλογες εταιρείες του Ν. Σερρών  και άλλων περιοχών της βορείου Ελλάδος, καθώς και πλήθος ιδιωτών.

 • Πρωταρχικός σκοπός της εταιρείας είναι η υπεύθυνη , αξιόπιστη και χρήσιμη παροχή οικονομικών υπηρεσιών στους πελάτες μας.

Τα αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιείται η εταιρείας μας είναι τα εξής :

 • Λογιστική υποστήριξη
 • Φορολογικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες μισθοδοσίας
 • Έλεγχοι (Διαχειριστικοί -Φορολογικής συμμόρφωσης)
 • Ίδρυση - μεταβολές  επιχειρήσεων
 • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
 • Εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων
 
Υπεύθυνος της εταιρείας είναι ο κ. Θεόδωρος Παν.Καντάς ο οποίος διαθέτει 25χρονη εμπειρία σε φορολογικά θέματα, καθώς και σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων , και έχει ασκήσει το επάγγελμα του ορκωτού λογιστή σε μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες.  

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Μακεδονίας ( Applied Informatics)

MA Accounting and Finance, Lancaster University UK

Certified Public Accountant ( CPA , GR)

Certified Internal Auditor (C.I.A.)


 
 
 

Επικοινωνία

ΚΑΝΤΑΣ Α.Ε
Παύλου Μελά 20
Σέρρες, 62123
Ελλάδα

τηλ: (0030)2321099580-9
fax: (0030)2321063654

 

Best viewed with Google Chrome or Internet Explorer

Designed by Kantas s.a.